De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Alimzhan Bekmagambetov
9-38
Источники права и предмет правового регулирования: устоявшиеся подходы и доктринальные дискуссии (на примере анализа законодательного арсенала противодействия преступности)
Plik PDF (Język Polski)
Sergey Bolshakov
39-47
Гибридные войны и государственные стратегии: концептуализация понятий и подходов
Plik PDF (Język Polski)
Sergey Novikov, Ruslan Puzikov
48-59
Педагогический мониторинг интрнетпространства обучающегося как противодействие угрозам информационной безопасности
Plik PDF (Język Polski)
Nadezhda Novozhiilova
60-69
Practice and problems of teaching bilingual audience
Plik PDF (Język Polski)
Ruslan Puzikov
70-107
Доктрина права: понятие, этапы становления и перспективы развития
Plik PDF (Język Polski)
Bigruzi Suleimanov
108-127
Доктрина права: некоторые методологические аспекты
Plik PDF (Język Polski)
Alexander Zakharov
128-145
Стратегия и тактика правового регулирования в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в условиях современных глобальных экологических вызовов человечеству
Plik PDF (Język Polski)
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
146-163
Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy
Plik PDF (Język Polski)
Damian Jasiński
164-177
Modernizacja techniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia
Plik PDF (Język Polski)
Iwona Pieróg
178-192
Rola Sił Zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny
Plik PDF (Język Polski)
Łukasz Piontek
193-206
Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP
Plik PDF (Język Polski)
Aleksandra Śliwińska
207-218
Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego
Plik PDF (Język Polski)