De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Zbigniew Ciekanowski, Henryk Wyrębek
Zarządzanie ryzykiem
PDF (Język Polski)
Antanas Makstutis, Laura Makstutyte
Das Königsberger Gebiet – ein Teil Europas: Probleme und ihre Lösungen
PDF (Język Polski)
Kinga Kądziołka
Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce
PDF (Język Polski)
Aleksei Dashin, Elena Epifanova
Качество продовольственных товаров как составляющая национальной безопасности: пример России
PDF (Język Polski)
Ruslan Puzikov
Доктрина общественной безопасности российской федерации: проблемы структурирования
PDF (Język Polski)
Aleksei Chepus
Механизм конституционно-правовой ответственности исполнительной власти в европейских странах
PDF (Język Polski)
Paweł Drzewiecki
Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce
PDF (Język Polski)
Agnieszka Florczak
Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa zdrowotnego
PDF (Język Polski)
Konrad Harasim
Psychospołeczne implikacje bezrobocia
PDF (Język Polski)
Krystian Kiszka
Przestrzeń pozaziemska obszarem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Kosmiczny wymiar bezpieczeństwa Polski
PDF (Język Polski)
Marta Łukawska
Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce
PDF (Język Polski)
Anastasiia Medvedeva
Зарубежные традиции государственной миграционной политики как основа опыта построения региональных центров правовой грамотности для мигрантов
PDF (Język Polski)
Magdalena Rudnicka
Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość
PDF (Język Polski)