De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Vladimir Romanov
К вопросу о путях достижения национальной безопасности в условиях глобализации: проблемы теории и практики в контексте внешней политики России и Польши
PDF (Język Polski)
Nikita Setov
Security problem in neoclassical realism
PDF (Język Polski)
Agnieszka Szpak
Bezpieczeństwo żołnierzy. Czy gaz łzawiący i oślepiająca broń laserowa powinny być legalną bronią? Uwagi na tle postępu technologicznego
PDF (Język Polski)
Jacek Bajorek
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji
PDF (Język Polski)
Diana Brzezińska
Problematyka regulacji „narzędzi hackerskich” w polskim kodeksie karnym
PDF (Język Polski)
Anna Czubaj
Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa
PDF (Język Polski)
Damian Jarnicki
Mocarstwowe przebudzenie Kremla w możliwych konfiguracjach nowego ładu międzynarodowego
PDF (Język Polski)
Anna Lasota
Służba kobiet w policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej
PDF (Język Polski)
Joanna Makowska
Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym
PDF (Język Polski)
Olgierd Kos, Hanna Sienkiewicz-Kaya, Sylwia Zakrzewska
Patriotism in the face of modern threats
PDF (Język Polski)
Irina Pikuleva
Sovereign bankruptcy
PDF (Język Polski)
Aleksiej Pulik
Парламентский контроль как средство обеспечения государственной безопасности на примере России
PDF (Język Polski)
Aleksandr Sakovskii
Инструменты региональной экономической политики как метод повышения эффективности государственного управления
PDF (Język Polski)
Marcin Wawrzyniak
Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego
PDF (Język Polski)