De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
Marlena Drygiel-Bielińska
Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa
Drygiel-Bielinska De Sec 2015 (Język Polski)
Elena Malko, Svetlana Semikina
Judicial acts and judicial life in modern society
Malko Semikina De Sec 2015 (Język Polski)
Nikita Nikiforov
Болонские решения как регулятивы законодательной деятельности стран Балтии: доступность высшего образования
Nikiforov De Sec 2015 (Język Polski)
Valeriy Nikiforov, Nikita Nikiforov
Основные направления международного сотрудничества в сфере высшего образования
Nikiforov Nikiforov De Sec 2015 (Język Polski)
Karina Ostapenko
Эмпирическое исследование уровня рефлексивности и гибкости поведения учителей средней школы
Ostapienko De Sec 2015 (Język Polski)
Edyta Biardzka, Sylwia Daniluk
Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną
Biardzka, Daniluk (Język Polski)
Maria Franczyk
Od bezpieczeństwa do interwencjonizmu
Franczyk De Sec 2015 (Język Polski)
Tomasz Kuć
Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa
Kuc De Sec 2015 (Język Polski)
Kamil Leśniewski
Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k.
Leśniewski De Sec 2015 (Język Polski)
Kamil Mazurczak
Anonimowe płatności internetowe w cyberprzestępczości. Istota kryptowaluty Bitcoin
Mazurczak De Sec 2015 (Język Polski)
Anna Piskorz
Reakcje państw Zachodu wobec "Arabskiej Wiosny"
Piskorz De Sec 2015 (Język Polski)
Sławomir Wierzbicki
Wojny cybernetyczne jako element niekonwencjonalnej konfrontacji międzypaństwowej. Pragmatyczna rzeczywistość, nieunikniona przyszłość
Wierzbicki De Sec 2015 (Język Polski)
Mariusz Wódka
Międzynarodowe organizacje przestępcze – typologia, charakterystyka i zwalczanie
Wodka De Sec 2015 (Język Polski)