De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
Mirosław Minkina
NATO i UE w nowej rzeczywistości po aneksji Krymu
Minkina De Securitate (Język Polski)
Inna Stecenko, Maxym Rapoportc
Анализ влияния неформального образования на уровень безработицы в странахБалтии и Польше
pdf (Język Polski)
Ewa Charymska
Zabytki i dzieła sztuki, jako przedmioty ochrony
Charymska De Sec 2015 (Język Polski)
Łukasz Ciołek, Justyna Przychodzień
Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku
Ciołek Przychodzień De Sec 2015 (Język Polski)
Agnieszka Florczak
Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego
Florczak De Sec 2015 (Język Polski)
Krystian Kiszka
Bezpieczeństwo zapiane w słowach opowieści
Kiszka De Sec 2015 (Język Polski)
Daria Krzewniak
Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
Krzewniak De Sec 2015 (Język Polski)
Olga Niewiada
Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego
Niewiada De Sec 2015 (Język Polski)
Mariusz Pala
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Pala De Sec 2015 (Język Polski)
Magdalena Rudnicka
Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości ukraińskiej w Polsce
Rudnicka De Sec 2015 (Język Polski)
Mateusz Zulczyk
Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet
Zulczyk De Sec 2015 (Język Polski)
Jadwiga Żuk
Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków
Zuk De Sec 2015 (Język Polski)