Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prawda i kłamstwo. Problematyka. Interpretacje. Konteksty

Artykuły

Mirosław Olędzki
13-19
PRAWDA W DZIELE LITERACKIM Z PERSPEKTYWY GENOLOGICZNEJ
11
PDF
Ivo Pospíšil
21-35
ПРАВДА И ЛОЖЬ МЕМУАРОВ
8
PDF (Русский)
Ольга Довгий
39-55
ОППОЗИЦИЯ «ПРАВДА/ЛОЖЬ» В САТИРАХ АНТИОХА КАНТЕМИРА: МИКРОФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
5
PDF (Русский)
Magdalena Kałuża
57-66
PRAWDA TO CZY KŁAMSTWO? DIALOG NARRATORA Z SOBOWTÓREM JAKO NARRACJA DYSKURSYWNA NA PRZYKŁADZIE UTWORU SOBOWTÓR, CZYLI MOJE WIECZORY W MAŁORUSI ANTONIEGO POGO-RIELSKIEGO
23
PDF
Ольга Джумайло
67-80
ИСПОВЕДЬ ЭСТЕТА: МАСКИ, ШИФРЫ И ПЕРЕПОРУЧЕННЫЙ ОПЫТ В РОМАНЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
11
PDF (Русский)
Ludmiła Mnich
81-92
ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА КАК ПУТЬ ПОСТИЖЕНИЯ ИСТИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
Елена Петухова
93-105
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ: РЕАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ (ПЁТР ПЕРВЫЙ В РОМАНАХ ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО, АНДРЕЯ БЕЛОГО, ДАНИИЛА ГРАНИНА)
Wanda Kubiak
107-127
ЛЮБОВНЫЙ ОБМАН И САМООБМАН В ПОВЕСТИ ИВАНА БУНИНА МИТИНА ЛЮБОВЬ
6
PDF
Анна Акимова
129-135
ЛЕГЕНДЫ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ В РОМАНЕ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО ПЁТР ПЕРВЫЙ
11
PDF (Русский)
Danuta Kramarska
137-148
ПРАВДА И ЛОЖЬ В ПЬЕСЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО НА ДНЕ
21
PDF (Русский)
Aneta Jurzysta
149-178
ZWISCHEN REALITÄTSBLINDHEIT, LEID UND HOFFNUNG ODER DAS GEFÄHRLICHE SPIEL MIT DER WAHRHEIT. ZUM MOTIV DER BARMHERZIGEN LÜGE IN AUSGEWÄHLTEN WERKEN DER DEUTSCHEN LITERATUR
5
PDF (Deutsch)
Владислав Кириченко
179-184
ПРАВДА И ЛОЖЬ В ДРАМАТУРГИИ НАТАЛИ САРРОТ
5
PDF (Русский)
Kristína Krnová Krnová
185-197
PRAVDA A LOŽ V LITERÁRNEJ TEMATIZAZÁCII VOJNY A SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA (ŤAŽKÉHO PIVNICA PLNÁ VLKOV AKO ROMÁN – PRAVDA)
6
PDF (Slovenščina)
Ewa Dmowska
199-211
MIĘDZY PRAWDĄ A FIKCJĄ LITERACKĄ. UWAGI NA MARGINESIE WYBRANYCH OPOWIADAŃ Z CYKLU ZŁOTA KORONA MARII KRÜGER
18
PDF
Natalia Szejko
213-221
WYMIAR FRAKTALNY PRAWDY I KŁAMSTWA W SZTUCE FLY-BY ALFONSA VALLEJO. OD DERRIDY I LEVINASA DO TEORII SAMOPODOBIEŃSTWA JAKO METAFORY EGZYSTENCJI
7
PDF
Monika Izabella Zielińska
223-233
ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ - ПРАВДА ИЛИ ФАЛЬШЬ? ЗАХАР ПРИЛЕПИН И ИРИНА МАМАЕВА
5
PDF (Русский)
Agnieszka Jezierska
235-252
MACIERZYŃSTWO A GWAŁT – CUDZOZIEMKA MARII KUNCEWICZOWEJ I TRYLOGIA WAŁBRZYSKA JOANNY BATOR
54
PDF
Krzysztof Tkaczyk
253-262
O KŁAMSTWIE, KŁAMSTWIE I KŁAMSTWIE. MEANDRY PA-MIĘCI W KAMIENIU MARIUSA VON MAYENBURGA
23
PDF
Bartłomiej Brążkiewicz
263-274
UPRAWDOPODOBNIENIE FIKCJI W POWIEŚCI SIERGIEJA ARNO SMIRITEL’NAYA RUBASHKA DLYA GENIYEV
9
PDF
Iwona Krycka-Michnowska
277-289
PRZEMILCZANE I WYKRZYCZANE. O PRAWDZIE W DZIENNIKACH I PUBLICYSTYCE ZINAIDY GIPPIUS
6
PDF
Agnieszka Sochal
291-304
ERLEBTES – VERSCHWIEGENES. VICKI BAUM IM SPIEGEL IHRER AUTOBIOGRAPHIE ES WAR ALLES GANZ ANDERS
10
PDF (Deutsch)
Magdalena Daroch
305-312
MAXIM BILLER I BERNHARD SCHLINK O KŁAMSTWIE I (CAŁEJ) PRAWDZIE W NIEMIECKIEJ LITERATURZE O HOLOKAUŚCIE
5
PDF
Надежда Колошук
315-330
ЛАГЕРНЫЕ СТИХИ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
5
PDF (Русский)
Zoja Kuca
331-344
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРАВДЫ В КНИГЕ БОРИСА ШИРЯЕВА НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА
5
PDF (Русский)
Walentyna Krupowies
345-359
PRAWDA LITERATURY FAKTU A PRAWDA LITERACKIEGO ŚWIADECTWA (CHAIM GRADE – JÓZEF MACKIEWICZ – CZESŁAW MIŁOSZ)
30
PDF
Natalia Sanżarewska-Chmiel
363-374
WASYL SHCHURAT ABOUT KOLIYIVSHYNA IN POLISH LITERATURE BEFORE 1841
6
PDF (English)
Сергей Преображенский
375-381
НЕРАЗБОРЧИВАЯ РАЗБОРЧИВОСТЬ: МАРЕК ХЛАСКО КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ… АЛЕКСАНДРА ЖОЛКОВСКОГО
5
PDF (Русский)
Ольга Бараш
383-390
ЭМИГРАНТ И УЗНИК ОБ ЭМИГРАЦИИ И ТЮРЬМЕ (ЭМИГРАНТЫ СЛАВОМИРА МРОЖЕКА И МРАМОР ИОСИФА БРОДСКОГО)
8
PDF (Русский)
Martin Golema
393-407
KOZMOGONICKÁ „PRÁVNICKÁ LOŽ ” AKO LOŽ V SLUŽBÁCH DOBREJ VECI V SLOVANSKÝCH MÝTOPOETICKÝCH TRAD-ÍCIÁCH
25
PDF (Slovenščina)
Eva Pršová
409-422
MYTOLOGICKÉ ASPEKTY KLAMSTVA A PRAVDY V SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ A AUTORSKEJ ROZPRÁVKE
34
PDF (Slovenščina)
Ľubomír Gábor
423-431
KOZMOLOGICKÉ DIMENZIE PRAVDY A KLAMSTVA V ĽUDOVÝCH ROZPRÁVKACH
6
PDF (Slovenščina)
Ludmiła Łucewicz
435-446
«ОБМАНЫ ЗАТОПИЛИ МИР...» (БОРИС ЕГОРОВ О РАЗНОВИДНОСТЯХ ОБМАНА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ)
17
PDF (Русский)
Василий Сенкевич
447-476
CИМУЛЯЦИЯ
9
PDF (Русский)
Наталья Доглорукова
471-493
ПЕРВЫЕ ПАМЯТНИКИ АРТУРОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХII в.: НА ГРАНИЦАХ ИСТОРИИ И ВЫМЫСЛА
5
PDF (Русский)
Joanna Godlewicz-Adamiec
495-506
INDOCTA? IGNOTA? SIMPLEX HOMO? O PRAWDZIE I FAŁSZU W WIZERUNKU WŁASNYM HILDEGARDY Z BINGEN
6
PDF
Ольга Кулагина
507-514
ЭТНОСТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРАВДИВОСТЬ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
4
PDF (Русский)
Ольга Лагутенко
517-528
ИСТИНА И ВЫМЫСЕЛ В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ КИЕВСКОГО ПЕРИОДА
7
PDF (Русский)
Андрей Марковский
529-542
“ПРАВДA” И “ЛОЖЬ” В АРХИТЕКТУРЕ КИЕВА МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА
4
PDF (Русский)