Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 14 Nr XIV (2020)
Opublikowany lipca 10, 2020

Czasopismo „Conversatoria Litteraria” posiada wymiar międzynarodowy. Pismo jest wydawane od 2008 roku i poświęcone głównie zagadnieniom komparatystyki literacko-kulturowej, i nieodłącznych od niej historii, teorii literatury oraz filozofii (także filozofii języka). Od 2009 roku współwydawcą jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu czasopismo wzbogaciło swoje pole badawcze o problemy folkloru słowiańskiego. Struktura uwzględnia zarówno aspekty metodologiczne, jak i tematykę publikacji. Artykuły publikowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim i niemieckim.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt.).

Artykuły

Иво Поспишил
7-17
ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬ, ПРОПОВЕДАЛЬНОСТЬ И МЕМУАРНОСТЬ: ЦЕПЬ КЕЙС МИКРОСТАДИ
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.01
74
PDF (Русский)
Виктория Пичугина
19-27
ЦЕРКОВЬ VS ТЕАТР В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ: НАСТАВЛЕНИЕ ПРОПОВЕДЬЮ ИЛИ НАСТАВЛЕНИЕ ЗРЕЛИЩЕМ?
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.02
56
PDF (Русский)
Мария Полякова
29-39
ПРОПОВЕДИ ЛЮТЕРА КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.03
55
PDF (Русский)
Виктория Коконова
41-51
ИНДЕЙЦЫ И ЧЕРНЫЕ РАБЫ В ПРОПОВЕДЯХ ПОРТУГАЛЬСКОГО МИССИОНЕРА АНТОНИУ ВИЭЙРЫ (1608-1697)
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.04
65
PDF (Русский)
Ольга Довгий
53-70
РИТОРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРОПОВЕДИ В САТИРАХ А.Д. КАНТЕМИРА
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.05
57
PDF (Русский)
Алексей Черный
71-84
«ГОСПОДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ» VS ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ: ПРАКТИКА ИСПОВЕДИ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.06
56
PDF (Русский)
Андрей Можайский
85-97
ИСПОВЕДЬ В.С. ПЕЧЕРИНА: РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XIX ВЕКА
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.07
89
PDF (Русский)
Анна Попова
99-108
ГЕНДЕРНЫЕ МОДЕЛИ ИСПОВЕДАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ИСПОВЕДИ СЫНА ВЕКА А. ДЕ МЮССЕ И ИСПОВЕДИ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ ЖОРЖ САНД
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.08
53
PDF (Русский)
Наталья Володина
109-120
ФИЛОСОФСКО-ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА ДОВОЛЬНО
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.09
53
PDF (Русский)
Елена Андрущенко
121-130
ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ И ИСПОВЕДАЛЬНОЕ В ПУБЛИЦИСТИКЕ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО 1905-1908 ГГ.
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.10
60
PDF (Русский)
Юлия Егорова
131-137
МЕЖДУ ИСПОВЕДЬЮ И ПРОПОВЕДЬЮ: ПОВЕСТЬ М. ГОРЬКОГО ИСПОВЕДЬ
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.11
52
PDF (Русский)
Никита Быстров
139-150
ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.12
52
PDF (Русский)
Ольга Кулагина
151-160
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОПОВЕДИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЖАКА ПРЕВЕРА
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.13
48
PDF (Русский)
Лидия Енина
161-169
АВТОБИОГРАФИЯ ДЛЯ МУЗЕЯ: ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ И САМОСТИ НАИВНОГО АВТОРА
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.14
54
PDF (Русский)
Василий Сенкевич
171-181
АНТИТЕЗА СЛОВА И РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ)
https://doi.org/10.34739/clit.2020.14.15
60
PDF (Русский)
Wyświetl wszystkie numery