Redaktor Naczelna: dr Ewa Kozak

Kolegium Redakcyjne:

dr hab. Danuta Szymonik
dr hab. Roman Bobryk
dr hab. Andrzej Borkowski
dr Edward Colerick
dr Aldona Borkowska
dr Ewa Kozak
dr Katarzyna Kozak
dr Walentyna Krupowies
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak

Rada Naukowa:

Prof. Raffaele Caldarelli (Universita della Tuscia, Viterbo)

Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Martin Golema (Uniwersytet Mateja Bela, Banská Bystrica)

Prof. Aurelia Kotkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

Prof. Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski, Opole)

Prof. Roman Mnich (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Prof. Tatiana Sharypina (Uniwersytet Państwowy w Niżnym Nowgorodzie)

Prof. Sławomir Sobieraj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Prof. Sergey Savinkov (Uniwersytet Państwowy w Woroneżu)

Prof. Andrey Toporkov (Instytut Literatury Światowej, Moskwa)

 

Kolegium recenzentów

Dr hab. Olga Antsyferova (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Tadeusz Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Lyudmil Dimitrov (Uniwersytet Sofijski)

Dr hab. Svetlana Goncharova-Grabovskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Dr hab. Anna Kieżuń (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Elena Krivolapova (Kurski Uniwersytet Państwowy)

Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Elżbieta Kur (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Prof. dr hab. Robert Małecki (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Elena Petukhova (Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu)

Dr hab. Irina Plekhanova (Irkucki Uniwersytet Państwowy)

Prof. Andrei Stepanov (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu)

Prof. dr hab. Wanda Supa (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)