Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor Naczelna: dr Ewa Kozak

Kolegium Redakcyjne:

dr Oksana Blashkiv
dr Aldona Borkowska
dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr Edward Colerick, prof. uczelni
dr Ewa Kozak
dr Katarzyna Kozak
dr Walentyna Krupowies
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
mgr Marcin Sankowski

 

Rada Naukowa:

Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Prof. dr hab. Raffaele Caldarelli (Universita della Tuscia, Viterbo, Włochy)
Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Martin Golema (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja)
Dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. dr hab. Borys Łanin (Rosyjski Uniwersytet Sztuki Teatralnej, Moskwa, Rosja)
Dr hab. Gieorgij Prochorow (Państwowy Uniwersytet Społeczno-Humanistyczny w Kołomnie, Rosja)
Dr Natalia Sacré (Instytut Nauk Politycznych, Rennes, Francja)
Dr hab. Tatiana Sharypina (Uniwersytet Państwowy w Niżnym Nowgorodzie, Rosja)
Prof. dr hab. Sergey Savinkov (Uniwersytet Państwowy w Woroneżu, Rosja)
Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Prof. dr hab. Andrey Toporkov (Instytut Literatury Światowej, Moskwa, Rosja)

 

Kolegium Recenzentów:
Prof. dr hab. Elena Andruszczenko (Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego RAN, Rosja)
Dr hab. Olga Antsyferova, prof. uczelni (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Rosja)
Prof. dr hab. Tatsiana Autukhovich (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
Dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański, Polska)
Prof. Lyudmil Dimitrov (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)
Dr hab. Svetlana Goncharova-Grabovskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)
Prof. Peter Káša (Uniwesrytet w Prsovie, Słowacja)
Dr hab. Anna Kieżuń, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. dr hab. Natalia Kovtun (Państwowy Krasnojarski Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja)
Dr hab. Elena Krivolapova (Kurski Uniwersytet Państwowy, Rosja)
Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Elżbieta Kur, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Dr hab. Robert Małecki, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski), Polska
Prof. dr hab. Elena Petukhova (Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Rosja)
Dr hab. Irina Plekhanova, prof. uczelni (Irkucki Uniwersytet Państwowy, Rosja)
Prof.  dr hab. Inna Shved (Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Białoruś)
Prof. dr hab. Andrei Stepanov (Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Rosja)
Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Supa (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr hab. Danuta Szymonik (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego, Siedlce, Polska)
Prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)