Conversatoria Linguistica

Artykuły

Anna Bączkowska
Korpusowa analiza dyskursu związanego z tematyką imigracji w brytyjskiej prasie opiniotwórczej
PDF
Iwona Benenowska, Beata Morzyńska-Wrzosek
25-39
O „robaczywych” słowach, czyli nieetycznych zachowaniach językowych w mediach
PDF
Urszula Jęczeń
41-57
Struktura kognitywna pojęć abstrakcyjnych w ujęciu osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną
PDF
Marzena Kryszczuk
59-75
Potrzeba rozwoju kompetencji komunikacyjnej i emocjonalnej na podstawie wypowiedzi nauczycieli o uczniach
PDF
Edyta Kosmala-Dudek
77-107
Językowa kreacja Jana Bohatyrowicza w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
PDF
Edyta Kosmala-Dudek
109-134
Porównania w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza. Analiza lingwistyczna
PDF
Tomasz Łakomski
135-147
The use of well amongst native speakers of English observed on the basis of CHILDES database. The comparison of Wells and Fletcher corpora
PDF
Barbara Małecka
149-160
Selekcja informacji w mediach w oparciu o teorię Agendy Setting
PDF
Barbara Jarecka-Kowalczyk
161-175
Język Włatców móch i jego wpływ na błędy językowe młodzieży szkolnej
PDF
Paulina Sentkiewicz
177-187
Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka autystycznego. Studium przypadku
PDF
Żaneta Szlachcikowska
189-208
Elementy bowaryzmu w Grze o tron i Starciu królów George’a R.R. Martina na przykładzie Sansy Stark
pdf
Adrianna Urban
209-223
Sprawność narracyjna niesłyszącego dziecka. Na podstawie zachowań dziecka z implantem ślimakowym
pdf
Małgorzata Wielgosz
225-243
Stereotyp seksbomby w świetle wybranych realizacji filmowych i danych ankietowych
PDF