Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Conversatoria Linguistica

Artykuły

Айса Халидов
9-19
Ответственность за оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против мира и военного преступления в уголовном законе Латвийской Республики
11
PDF
Beata Jędrzejczak
21-36
O sloganach promujących miasta województwa mazowieckiego
7
PDF
Zuzanna Krótki
37-49
SMUTEK w historii języka polskiego
16
PDF
Joanna Kuć
51-61
Koń w tekstach gwarowych z Podlasia
10
PDF
Julia Legomska
63-77
(Nie)stosownie (nie)dosłowni rodzice. Czarny humor a konwencja mówienia o dziecku: intencje a odbiór
9
PDF
Łukasz Posłuszny
101-112
Pisanie i pamięć w biografiach więźniów obozów koncentracyjnych
9
PDF
Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk, Joanna Posłuszna
79-99
Językowe, muzyczne i psychologiczne oblicza kobiecości w Siostrze Angelice Giacomo Pucciniego
13
PDF
Małgorzata Sokołowicz
131-143
Regard interdit, son coupé ‘Zakazane spojrzenie, odjęty dźwięk’. Językowy obraz wschodniego świata Assii Djebar
11
PDF
Artur Rejter
113-130
Cudzoziemskie relacje z podróży po Śląsku czasów oświecenia. Perspektywa genologiczna
7
PDF
Agata Świderska
145-154
Derywacja odfrazeologiczna: współczesny stan badań
10
PDF
Joanna Stolarek
155-167
Groteska w wybranych utworach pisarzy okresu międzywojennego
7
PDF
Konrad Kazimierz Szamryk
169-182
Fleksyjne hapax legomena w kazaniach Krzysztofa Kluka – o potencjalnym wpływie kopisty na postać tekstu
8
PDF