Wróć do szczegółów artykułu Piotr Kowalski, Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010. ss. 256
Pobierz