Wróć do szczegółów artykułu Kultura języka dzisiaj. W Roku Języka Polskiego (praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Wojtczuk oraz Joanny Kuć), Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007, ss. 97
Pobierz