Zespół redakcyjny

  • REDAKCJA

Redaktor naczelna: dr hab. Beata Żywicka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Sekretarz: dr Agnieszka Kijak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)


Kolegium redakcyjne:
dr hab. prof. UPH Elena Koriakowcewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr hab. prof. UMCS Petar Sotirov (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin )
dr Jarosław Wiliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Rada naukowa:
dr hab. prof. UG Dejan Ajdaczić (Uniwersytet Gdański, Polska)
prof. dr Amir Kapetanović (Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk, Zagrzeb, Chorwacja)
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
dr hab. prof. UR Maria Krauz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr hab. Marzena Marczewska (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
prof. dr hab. Svitlana Martinek (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. dr hab. Alena Rudenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś)
prof. dr Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Litwa)
prof. dr Marija Stefanović (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)
dr hab. prof. UZ Leszek Szymański (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

  • ZESPÓŁ RECENZENTÓW

dr hab. Ewa Białek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
dr Zuzanna Bułat Silva (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr Violetta Ciećko (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl, Polska)
dr hab. Iliana Genew-Puhalewa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Monika Grzeszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
dr hab. prof. ucz. Danuta Kępa-Figura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
dr hab. prof. ucz. Wioletta Kochmańska (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
dr hab. prof. ucz. Ewa Masłowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
dr Joanna Popielska-Grzybowska (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
dr hab. Katarzyna Sobstyl
dr Martyna Sońta (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. prof. ucz. Magdalena Ślawska (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
dr hab. prof. ucz. Joanna Szadura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
dr hab. prof. ucz. Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)