Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • REDAKCJA

red. naczelny dr hab. Joanna Kuć, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,

z-ca red. naczelnego: dr hab. Iwona Benenowska, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

z-ca red. naczelnego i sekretarz redakcji: dr Tomasz Michta, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

redaktorzy językowi: dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. uczelni (język rosyjski), dr Barbara Witak (język angielski), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

red. statystyczny: mgr Marcin Malik

  • ZESPÓŁ RECENZENTÓW

Prof. dr hab. Barbara Boniecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Piotr Dahling, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Mariusz Górnicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Leszek Kolek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. uczelni, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Marek Łukasik, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Dr hab. Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Dorota Suska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki