Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 10 Nr 2 (2018)
Opublikowany lutego 20, 2021

Camera Separatoria jest czasopismem poświęconym szeroko rozumianej nauce o rozdzielaniu, obejmującej m.in. chromatografię i techniki pokrewne, ekstrakcję, chemię przepływową, metody elektrochemiczne i elektroforetyczne, spektrometrię mas czy niekonwencjonalne techniki inżynierii chemicznej i bioprocesowej. Jego nazwa nawiązuje do pierwszego państwowego laboratorium (w którym rozdzielano złoto od srebra) do życia powołanego przez Zygmunta I Starego w 1517 roku.
Pierwszy numer Camera Separatoria ukazał się jako tom 3, gdyż była to kontynuacja dwóch tomów Postępów Chromatografii (i innych technik i technologii rozdzielania) wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nauk o Rozdzielaniu i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W związku z potrzebą tworzenia polskojęzycznego nazewnictwa w nauce o rozdzielaniu, czasopismo wydawane jest dwujęzycznie. Tytuły, streszczenia, wnioski, opisy tabel i rysunków są podawane w dwóch językach, pozostały tekst po polsku lub angielsku. Odnośniki literaturowe zawierają tytuły, łącznie z tłumaczeniami na język angielski odnośników nieangielskojęzycznych.

W Camera Separatoria wydawane są artykuły oryginalne (nie publikowane wcześniej) oraz przeglądowe poświęcone różnym działom nauki, techniki i technologii rozdzielania. Dodatkowo publikowane będą listy do redakcji, informacje na temat aparatury naukowej, recenzje książek, reklamy, materiały firmowe, sprawozdania redakcji jak również informacje o konferencjach. Artykuł do CamSep przygotowany w edytorze Microsoft Word 2003 lub nowszym (w formacie .doc lub .docx) zgodnie z przedstawionym poniżej opisem należy przesłać wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: camera.separatoria@gmail.com. Nie ma ograniczenia co do długości artykułu.

Camera Separatoria is a scholarly and peer-reviewed journal (print and online) published 2 times per year which was founded in 2009. It is a continuation of the journal Postępy Chromatografii (Progress in Chromatography) devoted to the science, technique and technology of separation. It provides a medium for the publication of theoretical and experimental studies and reviews related to separation science: chromatography, electrophoresis, mass spectrometry, exctraction, electroseparation etc.

Camera Separatoria publishes original (not published previously and are not currently under consideration by another journal except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, or thesis) and review papers from all branches of separation science, technique and technology. Additionally letters to the editor; expert opinions; information on instrumentation, book reviews and information about conferences as well as advertisements are also published. The journal welcomes contributions which promote the exchange of ideas and rational discourse between practicing educators and material researchers all over the world.

The manuscript can be submitted to any editor, together with the cover letter, using e-mail. No limitation of the articles lengths are provided. The manuscript should be original, has not been published previously and should not be currently being considered by another journal.

Wyświetl wszystkie numery