1.
Boczkaj G, Gołębiowski M. Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) . CamSep [Internet]. 12 wrzesień 2019 [cytowane 16 styczeń 2021];20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035