1.
Boczkaj G, Kamiński M. Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej. CamSep [Internet]. 9 maj 2019 [cytowane 23 styczeń 2021];20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1014