Boczkaj, Grzegorz, i Marek Gołębiowski. „Identyfikacja Lotnych składników ścieków Z Instalacji Oksydacji asfaltów Z Wykorzystaniem Chromatografii Gazowej sprzężonej Ze Spektrometrią Mas (GC-MS) ”. Camera Separatoria 20 (wrzesień 12, 2019). Udostępniono styczeń 16, 2021. https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035.