Boczkaj, Grzegorz, i Marian Kamiński. „Badania Korelacji Retencji Z właściwościami Fizykochemicznymi Wybranych Grup Organicznych związków Siarki W podziałowej Chromatografii Gazowej”. Camera Separatoria 20 (maj 9, 2019). Udostępniono styczeń 23, 2021. https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1014.