Makoś, P., E. Słupek, i M. Kamiński. „Metodyka Rozdzielania I Oznaczania Lotnych inhibitorów Fermentacji W Brzeczkach Fermentacyjnych Ciemnej Fermentacji, Techniką GC-MS”. Camera Separatoria, T. 10, nr 2, grudzień 2018, s. 64-80, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/2045.