Kamiński, M., i B. Kandybowicz. „Metodyka Korekty Programu Elucji W Kolumnowej Chromatografii Cieczowej - HPLC/UPC ”. Camera Separatoria, T. 2, wrzesień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1036.