Boczkaj, G., i M. Gołębiowski. „Identyfikacja Lotnych składników ścieków Z Instalacji Oksydacji asfaltów Z Wykorzystaniem Chromatografii Gazowej sprzężonej Ze Spektrometrią Mas (GC-MS) ”. Camera Separatoria, T. 2, wrzesień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035.