Boczkaj, G., i M. Kamiński. „Wykorzystanie Chromatografii Gazowej Do Destylacji Symulowanej (SIMDIS). Aktualny Stan Wiedzy I Nowe Perspektywy ”. Camera Separatoria, T. 2, wrzesień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1032.