Słomkiewicz, P. „Zastosowanie Inwersyjnej Chromatografii Gazowej W Badaniach Koadsorpcji ”. Camera Separatoria, T. 2, wrzesień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1028.