Boczkaj, G. „Procedura Przygotowania próbki Do Oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów Aromatycznych W Produktach Technicznych”. Camera Separatoria, T. 2, wrzesień 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1024.