Boczkaj, G., i M. Kamiński. „Badania Korelacji Retencji Z właściwościami Fizykochemicznymi Wybranych Grup Organicznych związków Siarki W podziałowej Chromatografii Gazowej”. Camera Separatoria, T. 2, maj 2019, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1014.