[1]
P. Makoś, E. Słupek, i M. Kamiński, „Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS”, CamSep, t. 10, nr 2, s. 64-80, grudz. 2018.