[1]
M. Kubiak, M. Polak, i P. Piszcz, „Oznaczanie poziomu zawartości B(a)P w rynkowych przetworach mięsnych z wykorzystaniem HPLC ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.