[1]
M. Kamiński i B. Kandybowicz, „Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.