[1]
G. Boczkaj i M. Gołębiowski, „Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.