[1]
G. Boczkaj i M. Kamiński, „Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.