[1]
P. Słomkiewicz, „Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.