[1]
A. Bylina i M. Kamiński, „Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy praktyki ”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.