[1]
G. Boczkaj, „Procedura przygotowania próbki do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach technicznych”, CamSep, t. 2, wrz. 2019.