[1]
G. Boczkaj i M. Kamiński, „Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej”, CamSep, t. 2, maj 2019.