Makoś, P., Słupek, E. i Kamiński, M. (2018) „Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS”, Camera Separatoria, 10(2), s. 64-80. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/2045 (Udostępniono: 1grudzień2021).