Słupek, E., Makoś, P. i Kamiński, M. (2018) „Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD”, Camera Separatoria, 10(2), s. 52-63. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/2044 (Udostępniono: 20wrzesień2021).