Kamiński, M. i Kandybowicz, B. (2019) „Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC ”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1036 (Udostępniono: 23styczeń2021).