Boczkaj, G. i Gołębiowski, M. (2019) „Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) ”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035 (Udostępniono: 23styczeń2021).