Boczkaj, G. i Kamiński, M. (2019) „Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy ”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1032 (Udostępniono: 16styczeń2021).