Słomkiewicz, P. (2019) „Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji ”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1028 (Udostępniono: 16styczeń2021).