Boczkaj, G. (2019) „Procedura przygotowania próbki do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach technicznych”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1024 (Udostępniono: 16styczeń2021).