Boczkaj, G. i Kamiński, M. (2019) „Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej”, Camera Separatoria, 20. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1014 (Udostępniono: 16styczeń2021).