Makoś, Patrycja, Edyta Słupek, i Marian Kamiński. 2018. „Metodyka Rozdzielania I Oznaczania Lotnych inhibitorów Fermentacji W Brzeczkach Fermentacyjnych Ciemnej Fermentacji, Techniką GC-MS”. Camera Separatoria 10 (2), 64-80. https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/2045.