Kamiński, Marian, i Bogdan Kandybowicz. 2019. „Metodyka Korekty Programu Elucji W Kolumnowej Chromatografii Cieczowej - HPLC/UPC ”. Camera Separatoria 2 (wrzesień). https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1036.