Boczkaj, Grzegorz, i Marek Gołębiowski. 2019. „Identyfikacja Lotnych składników ścieków Z Instalacji Oksydacji asfaltów Z Wykorzystaniem Chromatografii Gazowej sprzężonej Ze Spektrometrią Mas (GC-MS) ”. Camera Separatoria 2 (wrzesień). https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035.