Boczkaj, Grzegorz, i Marian Kamiński. 2019. „Wykorzystanie Chromatografii Gazowej Do Destylacji Symulowanej (SIMDIS). Aktualny Stan Wiedzy I Nowe Perspektywy ”. Camera Separatoria 2 (wrzesień). https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1032.