Boczkaj, Grzegorz. 2019. „Procedura Przygotowania próbki Do Oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów Aromatycznych W Produktach Technicznych”. Camera Separatoria 2 (wrzesień). https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1024.