Boczkaj, Grzegorz, i Marian Kamiński. 2019. „Badania Korelacji Retencji Z właściwościami Fizykochemicznymi Wybranych Grup Organicznych związków Siarki W podziałowej Chromatografii Gazowej”. Camera Separatoria 2 (maj). https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1014.