MAKOŚ, P.; SŁUPEK, E.; KAMIŃSKI, M. Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS. Camera Separatoria, v. 10, n. 2, p. 64-80, 31 grudz. 2018.