SŁUPEK, E.; MAKOŚ, P.; KAMIŃSKI, M. Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. Camera Separatoria, v. 10, n. 2, p. 52-63, 31 grudz. 2018.